Expertiză contabilă - Lilis' - Consulting

SERVICII EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Expertiză contabilă

îndeplinim pentru firma ta toate funcții de contabilitate financiară, asigurând respectarea completa a reglementărilor legislative.

Îndeplinim principalele funcții de contabilitate financiară, asigurând respectarea completa a reglementărilor locale. Te ținem pe deplin informat cu privire la situația financiară a companiei tale.
Funcționăm proactiv în identificarea problemelor curente în ceea ce privește toate aspectele contabile, fiscale și legale. În detaloi:

Ținem și supraveghem contabilitatea și întocmim sau verificăm și semnăm situațiile financiare;

Acordăm asistență privind organizarea și ținerea contabilității;

Efectuăm analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;

Efectuăm expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege;

Executăm alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă și informatică;

Asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;

Îndeplinim, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale;

Acordăm asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;

Efectuăm, pentru persoane fizice și juridice, servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate.


Contact

Hai să povestim! Putem fi contactați folosind numărul de telefon sau adresa de email furnizate mai jos. Alternativ ne poți contacta direct, folosing formularul integrat.